Irlannin oppi: Mobile rules

Jokaisella seminaarilla on se oma juttunsa. Dublinissa pidettävä Masterclass Digital and Social Marketing –tapahtuma antaa workshoppien ja luentojen lisäksi mahdollisuuden käydä tutustumassa tunnettujen sosiaalisten platformien pääkallopaikoille.

Irlannin pääkaupunkiin ovatkin sijoittuneet monien teknologiayritysten pääkonttorit. Alun perin matala yritysverotus ja  IDA:n tuki, mutta nyt myös suuri määrä nuoria, lahjakkaita ihmisiä ovat pitäneet bisneksen Dublinissa.

Vierailimme eilen Linkedin:n, Twitterin ja Facebookin Euroopan pääkonttoreissa sekä kartoitimme Googlen, Yammerin ja Hubspotin tarjoamia mahdollisuuksia.

LinkedIn keskittyi esityksessään sisältömarkkinointiin ja platformin mahdollistamiin B2B-työkaluihin.

LinkedIn onkin julkaissut uusia ominaisuuksia, joista on hyötyä nimenomaan sisältömarkkinoinnissa. Uusista tuotteistuksista kiinnostavimpia olivat sponsoroidut päivitykset  ja –sähköpostit sekä Influencers- ja Showcase-sivustot. Näihin kannattaa tutustua ajan kanssa.

Twitter on kehittynyt mikroblogista sosiaaliseksi verkostoksi ja edelleen informaatioalustaksi. Evoluution myötä Twitterissä käytävät keskustelut ja yhteydet ovat entistä henkilökohtaisempia.

Twitter ei julistanut puheessaan median ylivaltaa, vaan painotti sen sitouttavaa asemaa muun muassa television rinnalla. Globaalien tilastojen mukaan 95 prosenttia televisio-ohjelmia koskevasta sosiaalisista keskusteluista käydään twitterissä ja 50 prosenttia  älypuhelimen omistavista käyttää alustaa katsoessaan televisiota.

Vahvana penetraation merkkinä voidaan meillä Suomessa pitää Twitter-keskustelun ja -ohjeiden leviämistä iltapäivä- ja naistenlehtien sivulle ja niin sanottujen  Twitter-julkkisten syntymistä. 

Bisneksen näkökulmasta kiinnostavia Twitter-tuoteuutuuksia on muun muassa TV Ad Targeting, jossa twiitti voidaan kohdentaa televisio-ohjelman mukaisesti promotoituna twiittinä tai trendinä, joilloin brändin on mahdollisuus näkyä nousevissa sisällöissä.

Twitterin targetointimahdollisuudet ovat laajat. Kohdentaa voidaan muun muassa sijainnin, kiinnostuksen kohteen, päätelaitteen, avainsanojen, TV-ohjelman tai seuraajien mukaan. Milloin nämä uudet ominaisuudet saapuvat Suomen jäi toki avoimeksi.

Facebook oli isännöitsijöistä henkilökohtaisin. Olimme heidän tuoreen toimistonsa ensimmäinen ulkoinen vierailijaryhmä ja joukko dynaamisia facebooklaisia oli vastaanottamassa meitä ja vastaamassa kysymyksiimme.

Sisääntuloaulan näkyvimmällä paikalla muistutettiin yrityksen arvoista. Vahvimpana näistä mieleeni jäi muitakin teknologiayrityksiä yhdistävä ajattelu rankkaan epäonnistumiseen kehottamisesta, nopeasti toimimisesta sekä muistutus siitä, että ihmiset tulevat ennen teknologiaa. Näissä asioissa yhdistyy monen menestyjän ajattelu.

Viimeksi mainittu korostui Facebookin järjestämällä kierroksella, jossa pääsimme tutustumaan päämajan kuudennessa kerroksessa sijaitsevaan showroomiin. Tilaan oli asetettu esille pienyrityksiä ja ihmisiä tarinoiden takana. Kaikki jollakin tapaa henkilökohtaisia. Facebook korosti  toimella omaa sitoutumistaan näiden yrittäjien liiketoiminnan kasvattamista kohtaan.  

Kaikissa seminaaripuheissa korostui ylitse muiden  ”mobile first” –ajattelu, vahva kohderyhmäymmärrys ja kiinnostavan, kohderyhmää puhuttelevan sisällön merkitys. Siinä vuoden 2014 osaamishaaste meille kaikille.

Alkuperäinen kirjoitus julkaistiin marmai.fi:ssä 24.01.2014:  http://www.marmai.fi/blogit/vierasblogi/irlannin+oppi+mobile+rules/a2228189

Toimisto, tee itsestäsi brändi

Voiko suomalainen mainostoimisto olla brändi?  – Vahva ja inspiroiva luova yritys, joka parhaimmillaan uudistaa markkinaa ja asiakaskokemusta.  Uskon, että voi, mutta mitä tämä vaatii?

Vahvoilla brändeillä on yksinkertainen ydin ja tarkoitus. Kutsutaan sitä vaikka sieluksi.

Muutamat toimistot maailmalta, kuten BBH, Wieden+Kennedy ja R/GA ovat onnistuneesti kiteyttäneet miksi tekevät mitä tekevät ja rakentaneet bisnesmallinsa sen ympärille. Vahva brändi ei synny yhdellä reseptillä, mutta tiiviin ytimen lisäksi näitä luovia yhteisöjä näyttäisi yhdistävän ainakin neljä seuraavaa asiaa.

Oma näkökulma

Tarkoitus tarjoaa näkökulman, tiiviin ytimen, joka auttaa asiantuntijayritystä fokusoimaan tekemistään ja navigoimaan vaihtuvien buzzwordien viidakossa. Yhdistämään oikeanlaiset ihmiset, poimimaan omaa ydintä vahvistavat asiat ja välttämään turhaan energian vievät syrjähypyt. Toimimaan ketterästi, kokeilemaan itsevarmasti, houkuttelemaan oikeanlaisia asiakkuuksia ja ohjaamaan odotuksia. Tekemään asioita, jotka tunnetaan ja joihin uskotaan.

”Start With Why” –konseptista tunnettua Simon Sinekia lainatakseni: "Ihmiset eivät osta sitä mitä teet, vaan sitä mihin uskot."

Tekemisen muuttuessa luovuus säilyy

Vahva näkökulma ruokkii luovuutta ja auttaa arvioimaan omaa suoritusta. Ideoiden koosta ja määrästä voidaan käydä keskustelua, mutta totuus on, että me olemme toimistoina luovassa bisneksessä.

Luovuudessa on kyse erottautumisesta. Siitä, että asiat tehdään eri tavalla. Luovuus nostaa brändin esiin ja saa ihmiset kuuntelemaan. Eikä luovuus rajoitu ainoastaan mainontaan ja markkinointiin, vaan bisnekseen yleisesti. Uusiin tuote- ja palveluinnovaatioihin, myyntiin, hinnoittelumalliin, jakelutieratkaisuun tai esimerkiksi sisäisiin prosesseihin ja järjestäytymiseen.

Jo pelkästään  teknologiakehityksen myötä olemme kumppaneina ratkomassa tämäntyyppisiä haasteita yhdessä asiakkaidemme kanssa entistä useammin.

Vahvan toimistobrändin takana ovat vahvat, karismaattiset ihmiset

Asiantuntijaorganisaatioiden tärkein pääoma on sen osaaminen ja henkilöstö. Toimistot ovatkin juuri niin hyviä kuin siellä työskentelevät ammattilaiset ja heidän yhteispelinsä. Yrityskulttuuri nousee tekemisestä.

Joskus osaaminen henkilöityy karismaattisiin hahmoihin. Crispin Porter + Bogusky nousi viidessä vuodessa aikansa halutuimmaksi  toimistoksi, mutta joutui arvioimaan itsensä uudelleen vahvan keulakuvan poistuttua, kun herra Bogusky lähti omilleen 2010. 

Ei kaikkea kaikille

Vahvat brändit ovat erilaisia. Ne ovat kiinnostavia. Vahvat brändit pystyvät jatkuvasti uudistumaan säilyttäen silti ytimensä. Ne uskaltavat kyseenalaistaa kategorian konventioita ja toimia johtajinakin kuin haastajat.

Vahvat brändit myyvät valintoja. Näkökulma voi rajata pois joitain asiakkaita, mutta toisaalta se myy sitä paremmin muille ja tekee brändistä houkuttelevamman. Vahva, provokatiivinen suhde ruokkii molemminpuolista kokemusta ja heijastuu lopputulokseen.

Näytetään itsellemme ja muille ja tehdään suomalaisista toimistoista entistä vahvempia.

Alkuperäinen kirjoitus julkaistiin marmai.fi:ssä 19.01.2014: http://www.marmai.fi/blogit/vierasblogi/toimisto+tee+itsestasi+brandi/a2226671

Lajinsa viimeisiä?

Taidan kuulua mainostoimistoista hävitettävään osaan. Olen planner ilman seksikästä etuliitettä.  Kuinka monta tällä tittelillä tehtyä nimitysuutista olet kuullut tai lukenut viimeisen vuoden aikana? Jos titteli elää, on se saanut kaverikseen määritteen media tai digi. Minulla ei ole näistä kumpaakaan. Joku saattaisi nyt huolestua?

Tarve toimenkuvalle ei ole kadonnut mihinkään. Päin vastoin. Uskallan väittää, että kysyntä tulevaisuuteen katsovalle planning-osaamiselle – kaupallisen kokonaisuuden ja  ihmisyyden syvälliselle ymmärtämiselle sekä viestin muotoilulle edellisten pohjalta – on kasvanut. Työskentelytavan vain tulee muuttua.

Markkinat tarvitsevat uudenlaisia plannereita, uudenlaisia ketteriä suunnittelumalleja ja uudenlaisia joustavia mittareita.

Suunnittelu on yhteistyötä asiakkaan (brändin), kuluttajan ja luovien välillä. Tämän päivän planner on mukana prosessissa alusta loppuun. Käyntikortissa tosin lukee suunnittelija tai asiakkuusjohtaja – vähän toimistosta ja sen suuntauksesta riippuen.

Toisin sanoen vastuu on siirtynyt sille, kuka sen ottaa kannettavakseen. Tai valitettavan usein myös kääntäen -  sille, joka ei juokse karkuun. Samalla toimenkuvaan on kytkeytynyt siitä aikaisemmin puuttunut mitattavuus.

Tarve planning-osaamiselle siis elää. Tätä tukee muutama kehityssuuntaus.

1. Mainonta nivoutuu entistä tiukemmin osaksi yritysten muuta liiketoimintaa ja kaupallisia tavoitteita.  Tuloksellisuuden merkityksen kasvuun on vaikuttanut muun muassa taloustilanne ja  teknologiakehitys. Mainonta on entistä  tiiviimmin yhteydessä yrityksen muihin toimintoihin.

Tai sanotaanko, että sen pitäisi olla. Teknologiakehitys on vaikuttanut siihen, että fokus on ainakin osittain siirtynyt yritysten omiin kanaviin ja sisällöntuotantoon – osaksi palvelu- ja tuotekehitysprosesseja.  

2. Mainonnan määritelmä on laajentunut. Paras mainonta ei välttämättä ole mainontaa. Etenkään siinä perinteisessä mielessä. Mainonnan tulisi pyrkiä innovoimaan uusia tapoja kuluttajan sitouttamiseksi ja palvelemiseksi.

Mainonta tänään ja huomenna ei ole yksittäisiä tekoja. Se kaipaa oivallusta ihmisyydestä, brändistä, toimintaympäristöstä ja teknologian tarjoamista mahdollisuuksista.

3. Toimintaympäristön synnyttämä tarve nopeaan reagointiin, ketteryyteen, joustavuuteen ja tekemällä oppimiseen vaativat  kirkasta, yksinkertaistettua ydintä. Joudumme toimimaan vajavaisella tiedolla ja tarvittaessa vaihtamaan suuntaa. Tämä jos mikä kaipaa uudenlaista ajattelua.

Tulevaisuudessa tulen siis varmasti esittelemään itseni muuna kuin plannerina. Näin vaikka intohimoni planning-työhön, rakkauteni mainontaan ja mainonnan sydämessä oleviin ideoihin on pysynyt samana. Aika näyttää miten meille käy.

Alkuperäinen teksti julkaistiin marmai.fi:ssä 28.9.2013: http://www.marmai.fi/blogit/vierasblogi/lajinsa+viimeisia/a2206126